การเปิดเผยข้อมูล ITA
ปี ข้อที่ หัวข้อ ลิ้ง URL คำอธิบาย เรียงข้อ
2566 o1 โครงสร้าง โครงสร้างองค์กร 1
2566 o1 โครงสร้าง บุคลากร 1
2566 o2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร 2
2566 o3 อำนาจหน้าที่ อำนาจและหน้าที่ 3
2566 o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 4
2566 o5 ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่หน่วยงาน 5
2566 o5 ข้อมูลการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 5
2566 o5 ข้อมูลการติดต่อ อีเมล์สำนักงาน 5
2566 o5 ข้อมูลการติดต่อ แผนที่ที่ตั้งสำนักงาน 5
2566 o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 6
2566 o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมประจำเดือน 7
2566 o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ห้ามเผาปาและพื้นที่โล่ง ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง 7
2566 o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 7
2566 o8 Q&A ถามตอบ Q&A 8
2566 o8 Q&A Live Chat MSN 8
2566 o9 Social Network Facebook อบต.บ้านอ้อน 9
2566 o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 10
Records : 17 of 17